Jobstudent

Het gemeentebestuur zoekt jobstudenten voor kinderopvang IBO Robbedoes voor de maanden juli en augustus. Kandidaten moeten ten minste 18 zijn en een opleiding kinderverzorging of sociaal technisch wetenschappen beëindigd hebben of de studierichtingen kleuteronderwijs, orthopedagogie en verpleegkunde volgen. Voor verdere inlichtingen kunt u telefonisch terecht bij Kristel Asselberg. jw 03.887.31.00

redactie

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio