Motie tegen betalende veerdiensten goedgekeurd

Print
Boom - Nu het maatschappelijk debat over het al dan niet betalend maken van de veerdiensten op gang is gekomen, heeft het Vlaams Belang op de Boomse gemeenteraad een motie voor het behouden van gratis veerdiensten ingediend.
"We benadrukken de meerwaarde van de veerdienst tussen Klein-Willebroek en Boom voor het schoolverkeer en de recreatieve fietsroutes langs de Rupel.
Deze veren zijn er op vele plekken juist gekomen om de druk op het wegverkeer te verminderen. Bovendien is het ook een simpele kwestie van basismobiliteit", zegt Hans Verreyt (VB).

Hij motiveerde zijn standpunt met cijfers van het veer tussen Klein Willebroek en Boom. Uit passagierscijfers van 2010 blijkt ook dat dit veer veruit het meest gebruikt wordt. Deze veerboot vervoerde in 2010 liefst 73.327 gebruikers, waarvan 39.571 voetgangers. "Vele, ook oudere en minder mobiele, inwoners van Klein-Willebroek nemen elke dag de boot om in Boom te winkelen of naar school te gaan. Vaak is het voor hen de meest efficiënte of veilige manier om op school of het werk te geraken", aldus Verreyt.

In de motie vroeg het VB oa. de raad om te beslissen het college van Burgemeester en Schepen te machtigen om zowel in overleg met Waterwerken en Zeekanaal NV als binnen de verschillende intergemeentelijke toeristische samenwerkingen en de provincie Antwerpen te pleiten voor het behoud van deze gratis overzet. Alle raadsleden keurden deze motie goed.

Jan BOEY

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio