Liégeois heropent nu ook Diamantgate

Liégeois heropent nu ook Diamantgate

Liégeois heropent nu ook Diamantgate

Print
Nadat hij dinsdag een strafonderzoek opende tegen de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams over de dood van Jonathan in een politiecel in Mortsel, start de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois liefst drie strafonderzoeken tegen parket-substituut Peter Van Calster, die tot vorig jaar alle diamantfraudes onderzocht. Het Antwerpse parket-generaal heeft het nieuws bij monde van persmagistraat Ben Zajtmann bevestigd.

Met de nieuwe onderzoeken lijkt 'Diamantgate', de strijd tussen de Antwerpse procureur-generaal en het Antwerpse parket van eerste aanleg over de aanpak van diamantfraude, weer volop geopend.

Drie onderzoeken

Eén onderzoek gaat volgens De Tijd over het dossier dat Van Calster overmaakte aan het Hof van Cassatie tegen de procureur-generaal. Er wordt met name onderzocht of dat een "lasterlijke aangifte" was.

Een tweede onderzoek gaat dan weer over mogelijke schending van het beroepsgeheim door Van Calster, omdat de aanklager -in het kader van de rechtszaak van Yves Desmet tegen de echtgenote van Liègois- bepaalde documenten zou hebben bezorgd aan de advocaat van Desmet.

Het derde onderzoek tenslotte gaat eveneens over schending van het beroepsgeheim, omdat Van Calster aan andere magistraten de vertrouwelijke brieven tussen het parket en de procureur-generaal over de diamantfraude zou hebben bezorgd.

Van Calster was al op een zijspoor gezet als openbaar aanklager en mocht geen Antwerpse dossiers meer behandelen. Nu vormen de drie nieuwe onderzoeken ook de aanleiding voor een nieuw tuchtonderzoek, dat uitgerekend zou moeten gevoerd worden door procureur Dams. Of Van Calster intussen ook geschorst wordt, is nog niet duidelijk. Dat moet het Antwerpse parket beslissen in functie van het tuchtonderzoek.

Lees ook: Antwerpse justitieoorlog escaleert

Foto Belga

Nu in het nieuws