Akkoord over verhoging uitkeringen, pensioenen en minimumloon

Akkoord over verhoging uitkeringen, pensioenen en minimumloon

Akkoord over verhoging uitkeringen, pensioenen en minimumloon

Print
De sociale partners en de regering hebben woensdag een akkoord bereikt over de verhoging van de uitkeringen, de pensioenen, en het netto minimumloon. Er wordt ook een werkgroep opgericht voor de eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden. Daarnaast werd besloten om de sociale werkgeversbijdragen te verlagen en het arbeidsrecht te moderniseren. Bestaande akkoorden, zoals het brugpensioen in bepaalde zware beroepen en de innovatiepremie, worden verlengd.

"Wat betreft de non-profitsector hebben we voorgesteld om de kost van de verhoging van het minimumloon te neutraliseren voor een bedrag van 1,5 miljoen euro", aldus eerste minister Elio Di Rupo.

"Dit bedrag zal verrekend worden in de enveloppe voor de lastenverlagingen. Vanaf 2015 zal de non-profitsector meegenomen worden in de budgettaire enveloppes die worden vrijgemaakt voor lastenverlagingen."

Daarnaast werd besloten om de onderhandeling over de gelijkstelling van arbeiders en bedienden voort te zetten in een werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers en de regering. "Dat is voor mij de belangrijkste beslissing van de dag", zei Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

De toplui van ACV en ABVV toonden zich na afloop van het overleg tevreden over de gemaakte akkoorden, maar vrezen de loonmatiging die de regering wil opleggen.

Belga
Archieffoto

Nu in het nieuws