Privacycommissie struikelt over GAS-boetes

Privacycommissie struikelt over GAS-boetes

Privacycommissie struikelt over GAS-boetes

Print
De Privacycommissie heeft problemen met de omstreden 'GAS'-boetes die gemeenteambtenaren kunnen uitdelen. In een advies aan de regering over die 'gemeentelijke administratieve sancties' wijst de commissie op manifeste gaten in de wet.

De gemeenten kregen in 1999 de bevoegdheid om zelf boetes op te leggen voor kleine overlast, zoals lawaaihinder of hondenpoep, die niet door de parketten wordt behandeld. Maar pas de jongste jaren vond de wet ingang, meer dan 80 procent van de Vlaamse gemeenten heeft intussen een GAS-reglement. De regering-Di Rupo heeft in december zelfs ingestemd met een verdere uitbreiding: boetes kunnen voortaan vanaf de leeftijd van 14 jaar en voor bedragen tot 350 euro.

In een advies over de wetsuitbreiding wijst de Privacycommissie op belangrijke hiaten in de hele wetgeving, zo schrijft De Tijd. Zo is het onduidelijk wat precies de onderzoeksbevoegdheden zijn van de sanctionerende ambtenaren. Dat wordt alleen in een rondzendbrief geregeld, waarschuwt de commissie. Ze wijst er ook op dat gemeenten via een Koninklijk Besluit toegang hebben tot het Rijksregister, maar dat die KB's niet volstaan om de raadpleging toe te laten voor GAS-boetes.

Dezelfde kritiek geldt voor toegang tot de databank van het DIV (Directie Inschrijving Voertuigen). De Privacycommissie heeft ook problemen met het bijhouden van een register door de gemeenten, met het plaatsverbod en met de uitbreiding naar minderjarigen.

Belga
Foto Gil Plaquet

Nu in het nieuws