Milquet vraagt schorsing politieambtenaar in zaak Jonathan Jacob

Milquet vraagt schorsing politieambtenaar in zaak Jonathan Jacob

Milquet vraagt schorsing politieambtenaar in zaak Jonathan Jacob

Print
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) vraagt aan burgemeester Bart De Wever (N-VA) om de politieambtenaar, die Jonathan Jacobs in een Mortselse cel sloeg en die naar de correctionele rechtbank is gestuurd, te schorsen.

De minister zegt geschokt te zijn door de camerabeelden. Milquet vraag aan het Comité P om richtlijnen op te stellen voor politiemensen die in dergelijke situaties zitten. Ze wil ook dat de opleiding geweldbeheersing wordt verbeterd. De samenwerking tussen politie en psychiatrie moet ook verbeterd worden.

Onderzoek voorbereid

Het Comité P voert momenteel geen onderzoek naar de feiten van politiegeweld in Mortsel in 2010. Dat verklaarde Diane Reynders van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, zoals het comité officieel heet, vrijdag. Wel bereidt het comité een onderzoek voor naar de tussenkomsten van de Bijzondere Bijstandsteams en naar het politieoptreden bij psychische problemen. Maar dit onderzoek zit nog in een voorbereidende fase, aldus Reynders die om die reden geen verdere informatie kwijt kon.

De feiten zelf worden door de algemene inspectie van de politie onderzocht, voegde ze er nog aan toe.

Lees ook: Welke rechten hebben arrestanten in België?

Belga, JDW

Foto Photo News

MEEST RECENT