"Seksueel misbruik kan Belgische Kerk tot 3 miljoen euro kosten"

De arbitragecommissie die de schadeclaims van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk moet beoordelen kreeg in totaal 621 dossiers binnen. Al 67 dossiers zijn afgehandeld in verzoening voor in totaal 303.000 euro. Renaat Landuyt (sp.a) rekende uit dat het misbruik de Kerk tot 3 miljoen euro kan kosten. Maar de Kerk werkt heel goed mee, zo heet het.

jdewit

Dat raakte bekend na de besloten zitting van de opvolgingscommissie over seksueel misbruik in de Kerk in de Kamer.

Momenteel zijn 67 dossiers afgehandeld. Er was nog geen echte arbitrage nodig, alles kon na een gewone "verzoeningsbabbel". Hierbij waren 48 'lichte' gevallen, en 19 'zwaardere' gevallen. Ze vertegenwoordigen samen 303.001 euro. Er zijn 12 zelfmoorden onder de slachtoffers en er zijn 16 slachtoffers die nu in het buitenland verblijven. Nog geen enkel slachtoffer heeft tot nu toe een advocaat ingeschakeld.

"Als je de huidige schadevergoedingen doortrekt naar alle ingediende claims, dan kan het totaal oplopen tot 2,5 tot 3 miljoen", berekende Renaat Landuyt (sp.a).

De leden van de arbitragecommissie stelden - volgens Bert Schoofs (VB) - dat "de Kerk heel goed meewerkt, er is zelfs nog geen enkel bezwaar geuit tegen een slachtoffer." In de marge raakte ook bekend dat een van de deskundigen van de arbitragecommissie een nieuwe wet op de arbitrage heeft uitgeschreven. Maar zijn voorstel moet nog naar de regering.

Hoe de schadevergoedingsregeling precies werkt, leest U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW Archieffoto PhotoNews

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio