"Wet-Landuyt over procedurefouten schendt mensenrechten"

De wet-Landuyt die vrijlatingen door procedurefouten wil voorkomen, schendt de mensenrechten en ze schept een verschillende behandeling voor procedurefouten in het buitenland en in het binnenland. Dat schrijft de juridische dienst van de Senaat in een advies.

jdewit

De Senaatscommissie Justitie discussieert al enkele weken over een wetsvoorstel van Renaat Landuyt (sp.a, foto) dat eerder in de Kamer was goedgekeurd. Landuyt wil de gevolgen van procedurefouten (een huiszoeking zonder toestemming, gebruik van geweld bij een verhoor, een illegale telefoontap...) beperken zodat de criminelen die gevat zijn niet meer vrijgesproken worden.

Landuyt's voorstel zegt dat de rechter kan beslissen dat onwettig verkregen bewijsmateriaal niet meer mag worden gebruikt in drie gevallen:

* Als de wet uitdrukkelijk zegt dat het bewijs nietig is als een bepaalde regel niet gevolgd is. Dat is maar uiterst zelden het geval.

* Als de procedurefout de betrouwbaarheid van het bewijs aantast. Dat is bv. het geval bij een bekentenis verkregen onder foltering.

* Als het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

De juridische dienst van de Senaat zegt nu dat deze wet het recht op een eerlijk proces schendt omdat de rechter in die drie gevallen niet verplicht is om het onwettig verkregen bewijsmateriaal in de prullenmand te gooien, hij "kan" het slechts doen. Hij "kan" het dus ook niét doen.

Hierdoor komt er een verschillende regeling voor onwettig verkregen bewijsmateriaal uit het buitenland en onwettig verkregen bewijsmateriaal uit het binnenland. Onwettig verkregen bewijsmateriaal uit het buitenland moét in die drie gevallen in de prullenmand gegooid worden.

Lees ook: Landuyt wil vrijspraken door procedurefouten voorkomen

JDW Foto PhotoNews

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio