N-VA: "ACW pleegde fraude, strafbare feiten"

N-VA verwijt de christelijke arbeidersbeweging ACW "fiscale fraude" met de winstbewijzen die het in handen had van Belfius. De partij spreekt van schriftvervalsing, belangenvermenging en misbruik van vennootschapsgoederen.

mceulemans

N-VA eist een parlementaire onderzoekscommissie om de zaak volledig te kunnen uitspitten. Komt die er niet, dan stapt de partij naar de rechtbank, waarschuwde Kamerlid Peter Dedecker.

Dividenden

Centraal in het verhaal staat 'Sociaal Engagement', de cvba die het licht zag enkele dagen voor het ACW 300.000 winstbewijzen in handen kreeg. Voor die winstbewijzen ontving het ACW tussen 2003 en 2011 ruim 102 miljoen euro dividenden, maar daar betaalde het nauwelijks belastingen op.

Volgens N-VA bezondigde het ACW zich aan belastingsontwijking, maar ook aan regelrechte fraude. Ontwijking, want door geen vzw maar een cvba te kiezen, moest Sociaal Engagement al geen 25 miljoen euro roerende voorheffing neertellen. Bovendien heeft de cvba de winstbewijzen in haar boekhouding nooit gewaardeerd, wat 37 miljoen euro vennootschapsbelasting zou gekost hebben.

Winstbewijzen

Maar daar stopt het verhaal niet. Dat het ACW de winstbewijzen parkeerde bij Sociaal Engagement, en dus niet bij Arco, is volgens N-VA misbruik van vennootschapsgoederen en dus strafbaar. Bovendien is het je reinste "diefstal" van de Arco-coöperanten, die na de vereffening nog steeds op hun geld wachten.

De fiscale fraude duikt op bij het gebruik van de DBI-aftrek, een mechanisme dat dubbele belastingen moet vermijden. Volgens N-VA had het ACW daar geen recht op, maar gebruikte ze valsheid in geschrifte om "de schijn te wekken" dat dit wel zo was. Zo zou de beweging in zijn jaarrekening een participatie van 82 procent in Dexia Bank België beweerd hebben.

Belga
Archieffoto
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER