Milquet tegen afschaffing Staatsveiligheid

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) is gekant tegen de afschaffing van de Staatsveiligheid. Ze wil best een aantal verbeteringen overwegen, maar de polemiek die is ontstaan na een aantal recente perslekken mag voor Milquet geen reden zijn om de werking van de Staatsveiligheid, noch die van de leiding, in diskrediet te brengen.

jrosquin

De prioriteit voor minister Milquet "is noch het debat over het bestaan van de Staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van haar topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen", luidt het woensdag in een mededeling. "De efficiëntie en de coördinatie van onze veiligheidsdiensten, waaronder de Staatsveiligheid, versterken: ja. Deze laatste afschaffen: nee!"

Onontbeerlijk voor veiligheidspolitiek

De vicepremier merkt op dat er van de afschaffing van de dienst geen sprake is in het regeerakkoord en voegt er bovendien aan toe dat "het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst, onontbeerlijk is in het kader van de veiligheidspolitiek van een land". Het is voor haar noodzakelijk dat de sereniteit en rationaliteit opnieuw de bovenhand krijgen in het debat.

Minister Milquet heeft een informeel rapport overhandigd aan premier Elio Di Rupo met pistes om de rol van de staatsveiligheid te verbeteren, maar ook om de coördinatie tussen de verschillende diensten te versterken. Doel is de efficiëntie van de strijd tegen radicalisme en terrorisme nog te versterken. Daarnaast is het Comité I door de minister van Justitie belast met een reeks aanbevelingen om de relaties met politieke mandatarissen na te gaan.

Lees ook: Landuyt: "Schaf de Staatsveiligheid af" en: Stefaan De Clerck verzet zich tegen afschaffen Staatsveiligheid

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio