'Stille' leveringen aan warenhuizen

'Stille' leveringen aan warenhuizen

'Stille' leveringen aan warenhuizen

Print
Vijf warenhuisketens gaan samenwerken met 53 Vlaamse steden en gemeenten om hun goederen stiller te laden en te lossen. Ze zullen dat ook zo veel mogelijk doen buiten de spitsuren.

De vijf warenhuisketens zijn Colruyt, Delhaize, Albert Heijn, Carrefour en Lidl. Samen vertegenwoordigen ze bijna 80 procent van de voedingsmarkt. De ketens zullen hun vrachtwagens en het laad- en losmateriaal aanpassen zodat de leveringen stiller kunnen gebeuren.

Ze zullen ook zo veel mogelijk buiten de spitsuren laden en lossen, zodat ze het verkeer zo weinig mogelijk hinderen. Daarnaast zullen ze ook meer overleggen met de buurtbewoners om de hinder tot een minimum te beperken.

Het gaat hier om de voortzetting van een proefproject uit 2011 dat succesrijk werd afgesloten, zo meldt Vlaanderen in Actie.

DCA
Foto Belga