De Gelder wilde nog rechtsomkeer maken

De Gelder wilde nog rechtsomkeer maken

De Gelder wilde nog rechtsomkeer maken

Print
Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland, ziet zichzelf als "een god die kan beslissen over leven en dood" en heeft kenmerken van een "mission serial killer" en een "visionary killer". Dat blijkt uit de akte van beschuldiging, die het parket-generaal ter beschikking stelt.

De Gelder moet zich vanaf 22 februari voor de volksjury verantwoorden voor vier moorden en 25 moordpogingen. Volgens zijn advocaat Jaak Haentjens was zijn cliënt ontoerekeningsvatbaar en moest hij geïnterneerd worden, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling verwees De Gelder in juni naar het hof van assisen.

Toerekeningsvatbaar?

Verwacht wordt dat het proces opnieuw zal draaien rond de vraag of De Gelder toerekeningsvatbaar is. Het college van gerechtspsychiaters stelt dat De Gelder wel degelijk controle had over zijn daden omdat hij "alles minutieus gedurende minstens 5 maanden had voorbereid". "In dat geval kan er geen sprake zijn van een een bestendig waansysteem of psychotische verstandsverbijstering", zo staat in de akte van beschuldiging.

Zelfs op de dag van de feiten in het kinderdagverblijf maakte hij cognitieve afwegingen, stelt het openbaar ministerie in de akte. "Ook toen hij 'Fabeltjesland' binnenging, wou hij op een gegeven moment nog terug maar de deur ging automatisch dicht achter hem en hij realiseerde zich dat een opvoedster hem gezien had met een mes. ... Hij was zeer goed voorbereid, ging koelbloedig te werk (ook na de feiten) en had de keuzevrijheid om te stoppen."

Serie- en massamoordenaar

De Gelder heeft de kenmerken van zowel een seriemoordenaar (minstens 3 slachtoffers op verschillende tijdstippen) als een massamoordenaar (minstens 3 slachtoffers op 1 tijdstip en op 1 plaats). "Het college stelde vast dat hij meer kenmerken vertoonde van de "visionary killer" (zeker wat de keuze van willekeurige slachtoffers betreft) maar dat hij zeer planmatig werkt zoals de "mission serial killer" (vanuit een bepaalde missie/opdracht en almacht). (..) Bovendien was het voor het college van psychiaters duidelijk dat hij bij zichzelf een soort almacht ontwaarde. Op vele momenten in het onderzoek voelde hij zich superieur en almachtig (t.a.v. politie, psychiaters, gevangenispersoneel enz.) en identificeerde hij zich als een god die kan beslissen over leven en dood", aldus de akte van beschuldiging.

.

Nu in het nieuws