"Zeker geen winning schaliegas in Kempen"

Zeker geen winning schaliegas in Kempen

"Zeker geen winning schaliegas in Kempen"

Print
Van een winning van schaliegas in de Kempen is geen sprake. Een voorstel van de KU Leuven om die mogelijkheid te gaan onderzoeken, werd door Shell afgewezen wegens te duur. Wel is er onderzoek in Wallonië.

Wat is schaliegas?

Schaliegas zit opgesloten in de harde kleisteen- of schalielagen op zo’n 2000 meter diepte. Deze onconventionele energiebron levert in de VS nu al 30 procent van de gaswinning maar wordt aangeboord met de omstreden fracking- techniek. “Water wordt dan onder zeer hoge druk geïnjecteerd om het gesteente te breken”, zegt geoloog Rudy Swennen (KU Leuven). “Het is een techniek waar terecht wat rond te doen is. In de VS worden er ook benzeenachtige stoffen in de bodem gespoten, maar in Europa is de wetgeving gelukkig veel strikter.”

Waar in Vlaanderen?

Het is al lang bekend dat er in de ondergrond van de Limburgse en Antwerpse Kempen schaliegas zit. Onder meer Petrofina (nu Total) heeft in de jaren tachtig in Turnhout, samen met de Geologische Dienst van België en de KU Leuven, onderzoek gedaan naar olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond van de Kempen.
Swennen is ervan overtuigd dat er in de Antwerpse of Limburgse Kempen nooit schaliegas zal gewonnen worden. “Mocht er toch ooit een aanvraag komen, dan zullen wij die negatief adviseren. Ik zou ‘fracking’ nooit toepassen in dichtbevolkt gebied. Er zijn te weinig gegevens bekend over de lagen onder de steenkoollagen van de Kempen. Men zou dan veel beter een aanvraag doen voor de schaliegaswinning onder de Noordzee. In de Kempen komt de ondergrond eerder in aanmerking voor gas uit steenkoollagen, CO2-injectie en projecten van geothermie.”

Steenkoolgas?

Voor de gaswinning uit de steenkoollagen is er een exploratievergunning aangevraagd door Limburg Gas, een samenwerking van investeringsmaatschappij LRM en het Australische Dart. Zij willen de komende jaren onderzoeken of er in de steenkoollagen voldoende methaangas te winnen valt. In het debat daarover vorige week in het Vlaams Parlement beschuldigde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe Groen-parlementslid Hermes Sanctorum ervan aan ‘stemmingmakerij’ te doen.

Onderzoek?

Shell zou nochtans met geld zwaaien om het schaliegas in de Kempen te winnen? “Foutief”, zegt Swennen. “Ik heb aan Shell een voorstel gedaan om samen met de Geologische Dienst, KU Leuven en organisatie voor duurzame ontwikkeling VITO een onderzoek van vier jaar te doen. Wij vroegen 100.000 euro, maar dat vonden ze te duur.” Shell is wel geïnteresseerd in ander onderzoek van de kleisteen die in de buurt van Doornik en in steengroeves tussen Luik en Namen aan de oppervlakte komt.

Guy Thuwis
Foto BDD

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio