Extra lokaal

Print
Boom - De raad gaat akkoord met het toevoegen van een zogenaamd addendum aan de bestaande huurovereenkomst tussen de gemeente en de Koninklijke Harmonie De Rupelzonen. De uitbreiding geldt vanaf 1 januari 2013. Concreet gaat het om de huur van een extra lokaal op de gelijkvloerse verdieping van het Parkpaviljoen in de Acacialaan. Kindermuzikantjes gebruiken het op zondagvoormiddag voor een repetitie. De huurvergoeding bedraagt op jaarbasis 215 euro per jaar; jaarlijks aangepast aan de index. Voor het energieverbruik is er een jaarlijkse afrekening volgens reëel verbruik en dit in verhouding tot het gebruik van het lokaal: tweemaal per week door de gepensioneerden en eenmaal per week door de Rupelzonen. De huurovereenkomst loopt tot eind 2019. JB
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio