Slachtoffers niet geconfronteerd met Dutroux

Print

Slachtoffers niet geconfronteerd met Dutroux

De zitting van de Brusselse strafuitvoerinsrechtbank is maandagnamiddag rustig en sereen verlopen. Dat melden zowel de advocaat van Marc Dutroux en die van de familie Lambrecks, als Luc Hennart, de eerste voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Lees ook: Dutroux met lange baard voor de rechtbank

Vader en zoon Lambrecks zijn niet geconfronteerd geweest met Dutroux: hij werd door de voorzitster van de strafuitvoeringsrechtbank in een aparte zaal gehoord."De slachtoffers hebben bij het begin van de zitting van de voorzitster uitleg gekregen over het verloop", zegt voorzitter Hennart. "Zij heeft vervolgens meneer Dutroux en zijn advocaat gehoord in een aparte zaal, buiten de aanwezigheid van de slachtoffers. Daar hebben ook de gevangenisdirectie en het openbaar ministerie hun advies gegeven."

Dutroux werd vervolgens weggebracht, waarna de voorzitster de slachtoffers in algemene termen op de hoogte bracht van diens vraag. "Zij heeft die uitleg in grote lijnen gedaan, zonder in te gaan op de details", aldus voorzitter Hennart. "Op die manier konden de slachtoffers hun opmerkingen maken en uitleggen welke voorwaarden zij opgelegd wilden zien."

De strafuitvoeringsrechtbank heeft het dossier nadien in beraad genomen en zal op 18 februari uitspraak doen, in openbare terechtzitting.Grondwettelijk hof

De advocaten van vader en zoon Lambrecks hebben voorgesteld om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Volgens hen is het strijdig met het gelijkheidsbeginsel dat de slachtoffers geen inzage krijgen in het dossier over de vraag van Dutroux om onder elektronisch toezicht geplaatst te worden, terwijl Dutroux en zijn advocaat die inzage wel krijgen.

"We hebben aan de voorzitster eerst gevraagd om ons inzage te verlenen in het dossier en de zaak uit te stellen", zegt meester Joris Vercraeye, advocaat van Jean Lambrecks (foto onder), vader van de vermoorde Eefje Lambrecks. "Als dat niet mogelijk was, hebben we haar gevraagd een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof."Volgens de advocaten is het weinig zinvol dat aan de slachtoffers gevraagd wordt opmerkingen te maken bij een voorgesteld reclasseringsplan, als die slachtoffers dat reclasseringsplan niet eens mogen inkijken.

"We hebben wel een aantal voorwaarden voorgesteld die we opgelegd wilden zien", zegt meester Luc Delbrouck, advocaat van broer Leendert Lambrecks. "Zo hebben we gevraagd om elk contact met onze cliënten te verbieden. We hebben ook geëist dat meneer Dutroux in psychiatrische behandeling zou gaan en dat wij inzage zouden krijgen in die psychiatrische verslagen."

Meester Vercraeye gelooft in ieder geval niet dat Dutroux vrij zal komen. "Als dat gebeurt, kook ik mijn toga en eet ik hem op. Die man is niet in staat in een samenleving te leven en zal het nooit zijn."

Belga
Foto's Reuters/Belga

MEEST RECENT