Vragen aan gemeentebestuur voortaan vijf dagen vooraf

Print
Aartselaar - Tijdens de gemeenteraad werd het aangepaste huishoudelijk reglement voor de vergadering ter stemming voorgelegd. In het reglement staat dat de dagorde van de vergadering in de toekomst per mail zal worden verstuurd. Op de vraag van Mia Moortgat (CD&V) of de verkozenen daarvoor geen draagbare PC of tabletcomputer ter beschikking krijgen, gaat de meerderheid niet in.
De belangrijkste wijziging in het reglement gaat over inspraak en de manier waarop zowel gemeenteraadsleden en ook burgers vragen aan het bestuur kunnen stellen. Zo moeten ze in de toekomst vijf dagen vooraf hun vragen schriftelijk stellen.   De timing en de manier waarop vond geen genade bij Glenn Anné (Open VLD). “Dit lijkt me meer op het monddood maken van de oppositie dan ons meer inspraak en informatie te geven” was zijn conclusie.

Raadslid Kris Wils (NAP) was minder scherp en vroeg om ook bij hoogdringendheid op het laatste moment mondeling vragen te mogen stellen. Hierop werd positief geantwoord.

Maar ook de burger krijgt de mogelijkheid om de schepenen voor de officiële gemeenteraad aan de tand te voelen. Het vragenhalfuurtje wordt na vele jaren opnieuw ingevoerd. Ook deze vragen moeten vijf dagen vooraf schriftelijk aan het secretariaat of per mail aan info@aartselaar.be bezorgd worden.

Kris Wils had ook nog een opmerking over het feit dat vraagstellers minstens achttien jaar oud moeten zijn. “Zo sluiten we bijna twintig procent van onze inwoners uit.” Burgemeester Sophie De Wit zei dat jongeren via de jeugdraad ook die kans krijgen maar wou het punt wel ter discussie in het schepencollege bespreken. Jef Wijckmans
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio