Gezinsherenigingen nu in dalende lijn

Sinds de nieuwe wet in september 2011 van kracht werd, is het aantal gezinsherenigingen overal in België aan het afnemen. Ook in Antwerpen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) opvroeg bij staatssecretaris van Migratie Maggie De Block (Open Vld).

jrosquin

In 2009 kwamen nog 4231 nieuwkomers via gezinshereniging naar Antwerpen. Sindsdien is dat aantal elk jaar verminderd. In 2012 waren het er 2734. De kentering is nog duidelijker te zien in de evolutie van het aandeel van de gezinsherenigingen in het totale aantal nieuwkomers in Antwerpen: in 2009 bedroeg dat liefst 65%, in 2012 nog slechts 25%.

Strengere regels

“De dalende cijfers hebben veel te maken met de strengere wet, die sinds september 2011 van kracht is”, zegt Nahima Lanjri. “Gezinshereniging blijft mogelijk, maar alleen voor het kerngezin. Vroeger lieten veel nieuwkomers na hun naturalisatie tot Belg ook hun ouders, groot- of schoonouders overkomen. Dat kan nu niet meer.”

Ook andere nieuwe criteria maken de procedure strenger. “Om een aanvraag voor gezinshereniging te kunnen indienen, moet je nu 21 jaar zijn (vroeger 18 jaar) en aantonen dat je beschikt over een degelijke huisvesting en over een inkomen van minimum 120% van het leefloon, ongeveer 1282 euro per maand. Aanvragen kunnen ook alleen nog worden ingediend voor mensen in het buitenland, dus niet voor of door illegalen op ons grondgebied.”

Voor zichzelf zorgen

Op dit moment wordt ongeveer 50% van alle aanvragen tot gezinshereniging geweigerd, waarvan de helft op basis van onvoldoende bestaansmiddelen. “De wet maakt zo onze doelstellingen waar”, concludeert Lanjri. “Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die hier in armoede leven, die armoede nog verder uitbreiden door familieleden hierheen te halen. Voldoende en stabiele inkomsten zijn essentieel om in ons land een toekomst op te bouwen. Wie nu nog naar Antwerpen komt, moet voor zichzelf kunnen zorgen.”

OCMW

“De daling van het aantal gezinsherenigingen zal ook de druk op het OCMW verlichten”, voorspelt Lanjri. “Vroeger dienden heel wat van die nieuwkomers een aanvraag voor een leefloon in.”

De dalende cijfers manifesteren zich niet alleen in Antwerpen. In heel België waren er volgens de cijfers van Maggie De Block in 2010 nog 41.336 gezinsherenigingen, vorig jaar nog 30.960.

Lex Moolenaar

Foto: PN

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio