Open Vld: "Doe procedure gouverneur over"

Open Vld vraagt dat de Vlaamse regering de procedure voor een nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur overdoet. De liberalen dringen aan op een kandidaat die zowel door de Vlaamse als federale regering gedragen wordt. "Voor ons is dat een open procedure, wij leggen geen claim op voorhand", zei Marino Keulen dinsdag in het Vlaams Parlement.

ikerremans

Op voorstel van de N-VA draagt de Vlaamse regering Jan Briers voor als nieuwe provinciegouverneur voor Oost-Vlaanderen. De benoeming kan pas rond geraken als ook de federale regering een eensluidend advies geeft. Open Vld verzet zich echter tegen de voordracht.

Tijdens een debat in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement dinsdag wees Open Vld'er Keulen er op dat de gouverneur ook federale taken heeft, zoals de coördinatie bij rampen. "De vertrouwensband met de twee hogere overheden is cruciaal."

"Doe de procedure over", zei Keulen. "Zorg voor een kandidaat die op de goedkeuring kan rekenen van beide overheden. Wij stellen geen exclusieven, voor ons is dat een open procedure."

Lees ook: Walter Dejaegher vermoedelijk waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen

Foto TVG

Vastgoed

Jobs in de regio