Koning verleende gratie aan 53 veroordeelden in 2012

Koning Albert II verleende vorig jaar gratie aan 53 veroordeelden. Dat blijkt uit de cijfers van de federale overheidsdienst Justitie, die vrijdag gepubliceerd werden. Opmerkelijk is vooral dat sinds 2009 altijd meer Franstaligen dan Nederlandstaligen gratie krijgen. Het kleinste verschil is drie keer meer Franstaligen (in 2009), het grootste verschil is elf en half keer meer Franstaligen (in 2010).

awillems

Volgens de grondwet heeft de koning het recht "de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen". De aanvraag wordt behandeld door de dienst Genade, maar de koning ondertekent de gratie.

"Genade kan worden toegekend op basis van verschillende elementen", aldus Koen Peumans, woordvoerder van de FOD Justitie. Zo kunnen er nieuwe elementen optreden, die dateren van voor de veroordeling en waarmee de rechter geen of onvoldoende rekening heeft kunnen houden, zoals ernstige medische redenen. Soms spelen er ook elementen mee die dateren van na de veroordeling of is er zo'n lange tijd tussen de veroordeling en de uitvoering van de straf en heeft de persoon duidelijk zijn leven gebeterd. Ten slotte bestaat de technische genade. Iemand die bijvoorbeeld ooit drie dagen onrechtmatig in hechtenis heeft gezeten, kan genade krijgen voor deze drie dagen bij een nieuwe, terechte, opsluiting.

In 2012 werden 955 genadeverzoekschriften ingediend, 507 Nederlandstalige en 448 Franstalige. Slechts 14 Vlamingen kregen genade tegen 39 Franstaligen. In 2012 werd 5,5 procent van de aanvragen ingewilligd.

Belga,JDW

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio