Toneelhuis: "Artistieke sector moet belang van kunst duidelijk maken"

Guy Cassiers (foto), artistiek leider van het Antwerpse theatergezelschap Toneelhuis, wil dat de artistieke sector duidelijk maakt hoe belangrijk kunst is in onze samenleving. Die oproep lanceerde hij maandag bij de presentatie van de zesde editie van het theaterfestival 'Antwerpse Kleppers'. Cassiers betreurt dat de sector de voorbije maanden is afgeschilderd als elitair en ontoegankelijk, onder meer bij conflicten met Antwerps burgemeester Bart De Wever.

drombouts

Volgens Cassiers worden kunstenaars er onterecht van beschuldigd zich bewust buiten of zelfs boven de maatschappij te plaatsen of enkel hun eigen zin te doen, "zonder enige verantwoording af te leggen en met geld van de belastingbetaler". Dat een dergelijk beeld de voorbije maanden in de media naar voren is gekomen, wijt hij echter deels aan de sector zelf.

"Misschien moeten we zelf meer wijzen op het ruime en gevarieerde publiek dat we gezamenlijk bereiken? Op de cruciale rol die we spelen in het onderwijs en in de emotionele en intellectuele vorming van jongeren?", vraagt Cassiers zich af.

De artistiek leider van Toneelhuis vindt het tijd voor een 'witboek' van de kunsten, een boek dat "voor eens en voor altijd en voor iedereen onomstotelijk duidelijk maakt hoe belangrijk de kunsten en hun ontwikkeling zijn voor onze samenleving". Het witboek moet er nog dit jaar komen vanuit de sector zelf. Cassiers heeft naar eigen zeggen ook het Antwerpse stadsbestuur op de hoogte gebracht van het "positieve initiatief" en denkt dat ook zij het zullen verwelkomen.

Foto Sarah Van den Elsken

MEER OVER Toneelhuis