Nieuw bestuur

De bevoegdheden van het districtsbestuur zijn gekend: districtsvoorzitter Peter Wouters (N-VA) krijgt burgerlijke stand, decentralisatie, externe betrekkingen, communicatie en inspraak, veiligheid en 11 juli-viering. Marleen De Backer (Open Vld) publiek domein, bebloeming, feestelijkheden, groen, milieu en begraafplaatsen. Ariane Van Dooren (CD&V) cultuur, volkstuinen, straatbeeld, lokale economie, toerisme en senioren. Elke Brydenbach (N-VA) sport, jeugd en scholenoverleg, Opsinjoren en dierenwelzijn. En Tjerk Sekeris (N-VA) begroting en financiën, mobiliteit en ruimtelijke ordening. WiDe

G Van Roosbroeck

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio