N-VA wil voorwaardelijke invrijheidsstelling voor iedereen verstrengen

Print

N-VA wil voorwaardelijke invrijheidsstelling voor iedereen verstrengen

N-VA is sceptisch over de verstrenging van de wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) omdat ze alleen maar geldt voor mensen met straffen boven de dertig jaar. Dat zegt Sophie De Wit.

De politica uit Aartselaar is tevreden dat het debat over de verstrenging van de VI nu eindelijk kan starten. De partij vreest echter dat het ontwerp van Turtelboom de wet alleen maar complexer zal maken. "We hopen in de komende weken de belangrijkste betrokkenen uit justitie en slachtofferbegeleiding te kunnen horen. Het debat moet duidelijk maken of een verstrenging voor straffen boven de dertig jaar de juiste oplossing is. Wij staan sceptisch. Is 29 jaar wegens kindermisbruik minder ernstig dan? Wetten mogen geen foute effecten hebben. N-VA is voor een algemene en doordachte verstrenging van de voorwaardelijke invrijheidstelling."

De regering wil dat vijf rechters unaniem beslissen over vrijlatingen zoals die van Marc Dutroux. Nu doen drie rechters dat met een gewone meerderheid. Bovendien moeten mensen die een straf kregen van dertig jaar of meer veel langer zitten.

Lees ook: Vijf rechters moeten unaniem beslissen over vrijlating Dutroux

Turtelboom verstrengt voorwaardelijke invrijheidsstelling

JDW

Archiefbeeld BDD, WH

.

Nu in het nieuws