Advocaten tegen wet die vrijspraken door procedurefouten beperkt

Advocaten tegen wet die vrijspraken door procedurefouten beperkt

Advocaten tegen wet die vrijspraken door procedurefouten beperkt

Print
"De wet-Landuyt over de procedurefouten leidt tot willekeur. Het is steekvlampolitiek". Dat stelt de Orde van Vlaamse balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert.

De plenaire Kamer keurde gisteren de wet-Landuyt goed. Die moet verhinderen dat criminelen vrijuit gaan omdat eerder een procedurefout werd gemaakt. Bewijsmateriaal dat door een procedurefout (een onwettige huiszoeking bv.) is verkregen zal in de toekomst alleen nog maar nietig verklaard mogen worden in drie gevallen:

* Als de wet uitdrukkelijk zegt dat het bewijs nietig is als een bepaalde regel niet gevolgd is. Dat is maar uiterst zelden het geval.

* Als de procedurefout de betrouwbaarheid van het bewijs aantast. Dat is bv. het geval bij een bekentenis verkregen onder foltering.

* Als het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Dat alles had Cassatie al eerder beslist in het beruchte Antigoonregels van 2003 en Landuyt zet die regels nu in de wet.

Steekvlampolitiek

De Orde van Vlaamse Balies vindt dit "steekvlampolitiek".

"Deze wet moet de gevolgen van een falend vervolgingsbeleid door zware procedurefouten verbergen. Het strafrecht vraagt absolute duidelijkheid. Wie aangehouden wordt, moet weten waar hij aan toe is. Deze nieuwe wet schept geen duidelijkheid. Integendeel, ze leidt zelfs tot willekeur".

Politiestaat

Eerder had de Gentse strafpleiter Hans Rieder zelfs betoogd dat "Landuyt de deur naar de politiestaat wagenwijd openzet en dat nu "vollen bak" onwettige huiszoekingen zullen kunnen".

Tijdens het Kamerdebat merkten Groen en N-VA echter op dat deze wet "niets verandert omdat het al rechtspraak van Cassatie is".

Lees ook: Rieder: "Landuyt over de deur naar de politiestaat"

Landuyt wil vrijspraken door procedurefouten beperken

JDW
Archieffoto SD

.

Nu in het nieuws