Vijf rechters moeten unaniem beslissen over vrijlating Dutroux

Vijf rechters moeten unaniem beslissen over vrijlating Dutroux

Vijf rechters moeten unaniem beslissen over vrijlating Dutroux

Print
Als Marc Dutroux een enkelband wil krijgen of voorwaardelijk vrij wil gaan, dan zullen vijf rechters het daar unaniem over eens moeten zijn. Dat heeft de ministerraad zopas beslist. Momenteel moeten nog drie rechters daarover beslissen bij gewone meerderheid.

De ministerraad boog zich over het ontwerp van justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) om de wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling te verstrengen. Dat werd al eerder in eerste lezing goedgekeurd, maar de Raad van State, de Inspectie voor Financiën en de Hoge Raad voor Justitie hadden scherpe kritieken. Ook de procureurs vonden de herziening van de wet geen prioriteit. Turtelboom heeft haar ontwerp nu aangepast. Ze dient het in de Kamer in en die moet het nog wel goedkeuren vooraleer het van kracht wordt.

Wat verandert voor de toekomst?

Er verstrengen een reeks dingen voor mensen die in de toekomst veroordeeld worden tot levenslang of 30 jaar cel.

* Zo iemand kon vroeger na 1/3 van zijn straf een aanvraag indienen om voorwaardelijk vrij te komen. Voortaan moet hij minstens de helft van zijn straf uitgezeten hebben. Dus: 15 jaar in de toekomst in plaats van 10 jaar nu. De termijnen gelden ook voor levenslang veroordeelden.

* Als zo iemand al eerder door een correctionele rechtbank was veroordeeld tot minstens drie jaar cel, moet hij minstens 19 jaar brommen.

* Als zo iemand vroeger al eens door een assisenhof was veroordeeld tot vijf jaar of meer, dan moet hij minstens 23 jaar zitten.

Wat verandert voor alle zaken?

Maar er verandert ook van alles voor àlle zaken, ook voor de gedetineerden die nu nog zitten. Tenminste vanaf het moment dat de wet is goedgekeurd en van kracht wordt.

* Ze zullen zelf een aanvraag tot VI moeten indienen, de directie zal dat niet meer voor hen doen.

* En verder is er de Dutroux-regeling. Wie 30 jaar of levenslang kreeg en bovendien ter beschikking werd gesteld, krijgt het veel moeilijker om voorwaardelijk vrij te komen of elektronisch toezicht te krijgen. Vijf rechters zullen unaniem moeten beslissen tot vrijlating. Momenteel beslissen drie rechters hierover bij gewone meerderheid. Naast Dutroux zijn nog 12 andere gedetineerden in dat geval.

* Bovendien kan de minister van Justitie opdracht geven aan het parket om in cassatie te gaan tegen een beslissing tot vrijlating of elektronisch toezicht. Maar Cassatie gaat alleen na of de wet correct werd toegepast.

De kans dat vooral de Dutroux-regeling door het Grondwettelijk Hof of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt vernietigd is niet gering omdat dit ongetwijfeld een strafverzwaring is waar de daders op het moment van hun feiten niet van op de hoogte konden zijn.

Lees ook: Inspectie Financiën erg kritisch voor verstrenging VI

Hoge Raad Justitie valt zwaar uit tegen verstrenging VI

Raad van State heeft scherpe kritiek over verstrenging VI

Turtelboom verstrengt voorwaardelijke invrijheidsstelling

JDW
Archieffoto

.

Nu in het nieuws