Mobiliteitsprojecten Antwerpen en Brussel saboteren klimaatbeleid

Grote investeringen in weginfrastructuur zoals een bredere Brusselse ring of de Oosterweelverbinding in Antwerpen staan haaks op de Europese klimaatdoelstellingen. Dat blijkt uit een studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace.

De komende weken worden cruciaal voor het Vlaamse beleid op het vlak van klimaat en infrastructuur. De regering moet beslissingen nemen over het klimaatplan 2013 - 2020 en over extra rijstroken op de Brusselse ring.

De twee domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het halen van de uitstootdoelstellingen voor transport is een van de grote knelpunten voor het klimaatplan.

Sleuteldossiers

Europa legt een uitstootbeperking van 30 procent op tegen 2020, en daarvoor moet de uitstoot van transport in ons land met 21% dalen. Maar de nieuwe studie van TML toont aan dat de plannen voor meer weginfrastructuur in Brussel en Antwerpen zo'n daling onmogelijk maken en zelfs kunnen leiden tot een hogere uitstoot.

De uitstoot van het verkeer op en rond de Brusselse ring vertegenwoordigt nu al 13% van de totale uitstoot van wegtransport in ons land. Voor de milieuorganisaties zijn de conclusies dan ook duidelijk.

"Klimaatwetenschappers schreeuwen steeds luider dat het klimaatprobleem uit de hand loopt en dat dringende actie nodig is, op alle domeinen", zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "In de discussie over de Brusselse ring kunnen we niet langer zwijgen over de impact van gemaakte keuzes op het klimaat. Deze studie toont duidelijk aan dat het geen optie is om extra rijstroken te voorzien."

Aanzuigeffect

In Antwerpen, goed voor 18,5 procent van de totale uitstoot van wegtransport in België, geldt hetzelfde principe. Zelfs als het volledige Masterplan, inclusief tramlijnen en fietspaden, er geïmplementeerd wordt, zou de CO2-uitstoot amper dalen.

"De huidige aanpak van milieueffectenrapportages faalt", besluit Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu. "Iets fundamenteels als het bewezen aanzuigeffect van nieuw verkeer wordt niet of veel te weinig meegenomen, omdat de onderliggende verkeersmodellen daar geen rekening mee houden."

IPS

Archieffoto BFM

Nu in het nieuws