Regering stelt beslissing over spoortracé opnieuw uit

Regering stelt beslissing over spoortracé opnieuw uit

Regering stelt beslissing over spoortracé opnieuw uit

Print
Lier - De Vlaamse regering beslist pas eind dit jaar over het tracé voor de Tweede Spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Dat antwoordde minister Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van parlementslid Marleen Vanderpoorten (Open Vld).
Marleen Vanderpoorten (Open Vld) ondervroeg in het Vlaams parlement Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (foto) hierover. Ze wilde vooral weten wanneer de Vlaamse regering een beslissing neemt.

"Om de Vlaamse regering in staat te stellen om een passende beslissing te nemen over het definitieve tracé voor de tweede spoortoegang, worden momenteel in opdracht van Infrabel twee studierapporten opgemaakt, namelijk een milieu-affectenrapport (plan-MER) en een maatschappelijke kosten-batenanalyse . We zullen met de resultaten van beide studies rekening houden" antwoordde minister Crevits.

"Vermits volgens de huidige planning beide documenten medio 2013 zullen voltooid zijn, wordt verwacht dat de Vlaamse regering in de tweede helft van 2013 een definitieve tracékeuze zal maken. Dit tracé moet vervolgens nog ruimtelijk worden bekrachtigd via een daarop aansluitende procedure voor de definitieve vaststelling van een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan", benadrukt Hilde Crevits.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat een beslissing opnieuw in de tijd opgeschoven wordt. Eerst was immers voorzien dat de Vlaamse regering na de gemeenteraadsverkiezingen, dus einde 2012, zou kunnen beslissen.

"De beslissing wordt nu minstens een jaar opgeschoven. We zullen dan een halfjaar voor de volgende Vlaamse verkiezingen staan. Vraag is of de huidige Vlaamse regering zich dan nog moedig genoeg zal tonen om de knoop door te hakken. Dit is zeer jammer voor Lier, want de Lierse stationsomgeving kan maar ten gronde worden aangepakt als de tracékeuze gemaakt is", besluit Marleen Vanderpoorten.

Chris VAN ROMPAEY

Foto Photo News

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio