Dit mag u verwachten van uw bestuur

Dit mag u verwachten van uw bestuur

Dit mag u verwachten van uw bestuur

Print
“Omdat onze coalitiepartner ook al deel uitmaakte van het vorige bestuur, is de overgang tussen beide besturen vlot verlopen”, zegt kersvers burgemeester Dominick Van Sevenant (N-VA). “Ook een efficiënt werkende administratie heeft hiertoe bijgedragen.”

De grote uitdaging voor de nieuwe bestuursploeg is de kortetermijnvisie van het verleden ombuigen naar een duurzame, langetermijnvisie. Het gezond maken van de financiën die op een failliet afstevenden, hoort daarbij.

Maar de burgemeester wil ook het sociale weefsel verdiepen. “Dat is de enige manier om met een snel veranderende wereld om te gaan. Dat contact met de inwoners, verenigingen en werknemers geeft me veel positieve energie”, geeft de burgemeester mee.

CDBR

foto GVA

Prioriteiten

 • Bevorderen van het sociale weefsel
 • Nieuwe faciliteiten voor gezinnen, senioren en ondernemingen
 • Verkeersveiligheid
 • Rechtlijnig en daadkrachtig bestuur
 • Duurzame financiële situatie

1

Naam: Dominick Van Sevenant
Partij: N-VA
Ambt: Burgemeester
Leeftijd: 36 jaar
Beroep: ondernemer
Bevoegdheden:
 1. personeel en algemene zaken
 2. burgerlijke stand en bevolking
 3. politie en brandweer
 4. woonbeleid
 5. tewerkstelling en PWA

2

Naam: Tina Somers
Partij: N-VA
Ambt: Schepen
Leeftijd: 39 jaar
Beroep: communicatieprofessional
Bevoegdheden:
 1. mobiliteit
 2. lokale economie
 3. informatie en communicatie
 4. markten en kermissen
 5. landbouw

3

Naam: Frank Van Nuffelen
Partij: N-VA
Ambt: Schepen
Leeftijd: 41 jaar
Beroep: zelfstandige
Bevoegdheden:
 1. financiën
 2. autonoom gemeentebedrijf
 3. milieu
 4. afvalbeleid
 5. ICT en informatica

4

Naam: Inge Anno
Partij: N-VA
Ambt: Schepen
Leeftijd: 45 jaar
Beroep: zelfstandig trainer-coach
Bevoegdheden:
 1. onderwijs
 2. toerisme
 3. gezondheid
 4. internationale samenwerking
 5. gelijke kansen

5

Naam: Maria Verschoren
Partij: CD&V
Ambt: Schepen
Leeftijd: 64 jaar
Beroep: gepensioneerde
Bevoegdheden:
 1. cultuur
 2. jeugd
 3. begraafplaatsen
 4. jubilarissen

6

Naam: Marc Vangrunderbeeck
Partij: CD&V
Ambt: Schepen
Leeftijd: 48 jaar
Beroep: jurist
Bevoegdheden:
 1. ruimtelijke ordening
 2. stedenbouw
 3. openbare werken

7

Naam: Liliane Goyvaerts
Partij: CD&V
Ambt: Schepen
Leeftijd: 54 jaar
Beroep: bediende
Bevoegdheden:
 1. OCMW
 2. sociale zaken
 3. senioren
 4. kinderopvang

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio