Dit mag u verwachten van uw bestuur

Dit mag u verwachten van uw bestuur

Dit mag u verwachten van uw bestuur

Print
Het burgemeesterschap heeft voor mij nog geen verrassingen opgeleverd”, zegt Wendy Weckhuysen. “Ik zat vroeger ook al in het schepencollege.”

Als advocate heeft ze de mogelijkheid om haar job zelf te richten, wat met haar taak als burgemeester toch nodig is. “Het is een verantwoordelijkheid die je 24 uur per dag moet vervullen.” Grote veranderingen zullen de burgers volgens haar niet merken. “We willen de financiën gezond houden zonder hiervoor pijnlijke ingrepen in te voeren. Dat is mogelijk door de middelen efficiënter te gebruiken.”

Daarnaast noemt ze veiligheid als haar grootste zorg. Ten slotte vindt ze dat de ideale ligging van de gemeente goed moet worden uitgespeeld. “We liggen aan belangrijke autowegen en de Rupel.”

JW

foto GVA

Prioriteiten

 • Gemeentefinanciën gezond houden
 • Veiligheid in het verkeer
 • Propere gemeente
 • Evenwicht tussen groen, wonen en werken
 • Een verstandige mobiliteit

1

Naam: Wendy Weckhuysen
Partij: CD&V
Ambt: Burgemeester
Leeftijd: 33 jaar
Beroep: advocate
Bevoegdheden:
 1. burgerlijke stand
 2. veiligheid
 3. personeel
 4. milieu

2

Naam: Eddy Huyghe
Partij: CD&V
Ambt: Schepen
Leeftijd: 61 jaar
Beroep: advocaat
Bevoegdheden:
 1. ruimtelijke ordening
 2. patrimonium
 3. juridische zaken

3

Naam: Geert Van der Auwera
Partij: CD&V
Ambt: Schepen
Leeftijd: 43 jaar
Beroep: verzekeringsconsulent
Bevoegdheden:
 1. sport
 2. mobiliteit
 3. wonen
 4. gezin
 5. jaarmarkt

4

Naam: Geert Antonio
Partij: N-VA
Ambt: Schepen
Leeftijd: 32 jaar
Beroep: zaakvoerder
Bevoegdheden:
 1. openbare werken
 2. stedenbouw
 3. lokale economie

5

Naam: Ilse Moons
Partij: CD&V
Ambt: Schepen
Leeftijd: 47 jaar
Beroep: lerares
Bevoegdheden:
 1. OCMW-voorzitter
 2. sociale zaken

6

Naam: Niki Dens
Partij: N-VA
Ambt: Schepen
Leeftijd: 64 jaar
Beroep: gepensioneerd studiemeester
Bevoegdheden:
 1. onderwijs
 2. buitenschoolse kinderopvang (BKO)
 3. cultuur, toerisme, bib

7

Naam: Jurgen Callaerts
Partij: N-VA
Ambt: Schepen
Leeftijd: 27 jaar
Beroep: brandweerinspecteur
Bevoegdheden:
 1. financiën
 2. jeugd
 3. communicatie
 4. landbouw

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio