Dit mag u verwachten van uw bestuur

Deze eerste weken zijn mijn tijd en energie vooral gegaan naar afspraken maken om te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit en duidelijk weet waaraan en waaraf”, zegt burgemeester Luc Bouckaert.

anebioglu

“In eerste instantie sprak ik met alle gemeentelijke diensten en de politie. Die gesprekken verliepen allemaal heel vlot en positief. Ook met de collega’s van de Rupelstreek, van wie we bijna allemaal nieuwe burgervaders zijn, zijn al vruchtbare gesprekken gevoerd.”

“Wat mezelf betreft, heb ik het voordeel dat ik als schepen al een groot deel van de dossiers ken, al word je toch ook met heel wat andere dossiers geconfronteerd. Met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar mogen we dan wel een jong college hebben, toch komen we niet onbeslagen op het ijs. Kristien, Joris en ikzelf zijn al twaalf jaar bezig en Koen en Levi hebben er al zes jaar gemeentepolitiek opzitten.”

BAR

Wim Hendrix

Prioriteiten

  • Renovatie gemeentescholen
  • Invulling bedrijventerreinen Bekaert, Casco, Trilco
  • Financieel gezonde gemeente nastreven
  • Straten en pleinen
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

1

2

3

4

5

6

7

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Hemiksem