Containerpark

Print
Tremelo - De gemeente heeft de tarieven voor inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden afvalstoffen verlengd tot 2018. Voor een steen- of niet-steenachtige fractie van bouwafval, een asbest-cementplaat, snoeihout, boomstronken of sloophout moet 0,02 euro per kilogram worden betaald. Voor groenafval moet 0,15 euro per kilogram worden betaald. Voor grof huisvuil betaalt u 0,20 euro per kilogram. Wanneer meerdere fracties worden aangeboden, wordt het tarief van de duurste fractie aangerekend. CDBr
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio