Dossier Ford Genk

Directie SML wil bonden aansporen om weg naar Ford vrij te maken

Directie SML wil bonden aansporen om weg naar Ford vrij te maken

Directie SML wil bonden aansporen om weg naar Ford vrij te maken

Print
De directie van toeleveringsbedrijf SML overlegt met de vakbonden om de blokkades op te heffen, zodat de middagploeg aan het werk zou kunnen gaan. Dat laten de bonden weten.

Er worden verwoede pogingen gedaan om de mensen die de toegangsweg naar de vier toeleveranciers geblokkeerd houden, te overtuigen om hun actie stop te zetten. Een harde kern van zowat 50 militanten verhindert met een stuk omgeplooide vangrail en houten palletts, dat er werkwilligen aan de slag kunnen. Hierdoor valt de productie bij Ford Genk stil.

De directie van toeleverancier SML heeft nu de vakbondsvertegenwoordigers samengeroepen om te bemiddelen. Ze moeten hun leden overtuigen om alsnog de herstart van de productie mogelijk te maken. Doel is om de namiddagploeg al aan het werk te krijgen.

De grote vraag is hoe ver de invloed van de vakbonden nog reikt op de overgebleven actievoerders. Aangezien de bonden het akkoord over de werkhervatting steunen en de stakersposten door de neen-stemmers worden bemand, hebben velen van hen zich immers tegen de syndicale delegatie gekeerd en opereren ze op eigen houtje.

Lees ook:
Woordenwisselingen tussen stakers en werkwilligen
Ford-arbeiders starten productie voor korte tijd op

Belga