Nieuwe OCMW-raad aan het werk

Print
Balen - Afgelopen maandag werd de nieuwe OCMW-raad samengesteld. Erik Borgmans (CD&V) wordt de nieuwe OCMW-voorzitter.
De zorg voor ouderen wordt één van topprioriteiten voor de volgende jaren.
Dit wordt enerzijds proactief aangepakt door het thuiszorgteam op pad te sturen en zorg te dragen voor de zorgpartners zodat de ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Anderzijds zal het OCMW verder de coördinerende rol op zich nemen in de uitbouw van een woonzorgnetwerk.

De Molse bouwmaatschappij is pal naast het bestaande rusthuis bejaardenflats aan het bouwen voor mensen die niet meer thuis kunnen blijven.

In het voorjaar zullen de eerste bejaarden naar hun nieuwe flat kunnen verhuizen.

Ongeveer rond die tijd wordt er gestart met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum voor 101 bejaarden waarin wonen en huiselijkheid centraal zullen staan.

Het huidige rusthuis zal daarna omgevormd worden, mogelijk kunnen daar nog eens 36 serviceflats voorzien worden.

Een andere prioriteit blijft het lokaal armoedebeleid, waar Balen tot ver over gemeentegrenzen voor geroemd wordt.

Borgmans wil verder het imago van het OCMW opkrikken en de communicatie verbeteren. "Te vaak wordt het OCMW negatief bekeken terwijl er zoveel positieve projecten gerealiseerd worden", meent hij.

Financieel heeft het OCMW niet veel armslag, maar de toestand is niet problematisch. Waar nodig zal er een korte opvolging van de financiële situatie gebeuren zodat deze zeker niet kan ontsporen.

Nele Caeyers
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio