"Verkeersproblematiek vraagt om meer overleg"

Print
Boechout - Het nieuwe gemeentebestuur wil meer overleg met de naburige gemeenten over de aanzienlijke verkeersproblemen in de regio.
Boechout wil het kantonaal overleg met de buurgemeenten nieuw leven in blazen. "Bovengemeentelijke problemen en problemen tussen buurgemeenten moeten op regelmatige basis kunnen besproken worden", zegt burgemeester Koen T'Sijen (Pro). "Van de provincie verwachten we een actieve rol om zo nodig te bemiddelen tussen gemeenten."

Eén van de verkeersproblemen betreft de nog aan te leggen verbindingsweg tussen de Provinciesteenweg (N10) en de Krijgsbaan (R11bis). Boechout pleit voor het noordelijke tracé en een cut & covertunnel. Ook het eventuele verkeersaanzuigende effect van de nieuwe verbindingsweg dient onderzocht te worden, zowel vanuit Lier als vanuit gemeenten als Edegem en Hove.

Verder blijft ook dit bestuur gekant tegen een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven via Boechouts grondgebied. "Er zijn signalen die erop wijzen dat dit ook niet zal gebeuren, aldus T'Sijen. De burgemeester verwijst daarbij naar de ingrijpende werkzaamheden die Infrabel momenteel aan het Boechoutse station uitvoert, met de verplaatsing van een perron in de richting van Lier. "Maar ik verwacht niet dat de beslissing over het tracé voor eind 2014 zal vallen."

LUDWIG VAN GELDER
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio