Minder fijn stof in Belgische lucht in 2012

Er zat het afgelopen jaar heel wat minder fijn stof in onze lucht dan in 2011. Daar waar er vorig jaar nog normoverschrijdingen waren in 25 van de 61 meetstations, waren dat er in 2012 nog "maar" 16. Dat laat de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel) weten.

fvranckx

"De trend in ons land is dus positief in vergelijking met vorig jaar", licht Frans Fierens de resultaten toe aan de VRT-redactie. "De meteorologische omstandigheden van het afgelopen jaar spelen zeker een rol. Maar ook de uitstoot van fijn stof is de laatste jaren gedaald. Dit komt onder meer door de ontdieseling van het wagenpark. Maar het autogebruik moet naar beneden. Een slimme kilometerheffing kan hierbij helpen. Daarnaast moet de landbouwsector minder ammoniak uitstoten en zal de industrie verder inspanningen moeten leveren. Ook de gezinnen moeten hun woningen meer en beter isoleren."

België mag van Europa maximaal 35 dagen per jaar de daglimiet voor fijn stof (50 microgram per kubieke meter) overschrijden.

Foto PhotoNews

Nu in het nieuws