CD&V krijgt stemmen Open Vld

Op 2 januari leggen de 17 gemeenteraadsleden de eed af. Vervolgens kiezen zij wie in de OCMW-raad zal zetelen. Elk raadslid heeft vijf stemmen en er zijn negen plaatsen beschikbaar. Open Vld zal dus vijf OCMW-raadsleden hebben en de drie oppositiepartijen elk één. Blijven nog reststemmen over om het negende OCMW-raadslid te kiezen. Binnen Open Vld is afgesproken om de kandidaat van CD&V te steunen. "De kandidaten van CD&V zijn Guido Schelfaut en Pieter Delandtsheer die al OCMW-raadslid zijn en daar een heel positieve inbreng hebben, daarom dat we onze reststemmen aan CD&V zullen geven", legt De Caluwé uit.

Van Reusel Dirk

DVR

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio