Vlaams dialectenwoordenboek krijgt eindejaarscadeautje van 800.000 euro

De Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Gentse Universiteit krijgt van de Vlaamse regering, op voorstel van minister Ingrid Lieten, een subsidie van 600.000 euro om het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) volledig te digitaliseren.

ccardinaels

De Taalunie komt, via de ministers Joke Schauvliege en Pascal Smet, met een bijkomende steun van 200.000 euro over de brug. Dat melden de ministers maandag in een persbericht. Eerder was een petitie opgestart omdat de vakgroep het project, dat al tientallen jaren loopt, niet zou kunnen afwerken.

De afgelopen vijf jaar vielen een aantal subsidies weg, waardoor niet langer genoeg medewerkers aan het project konden werken. "Dankzij de nieuwe subsidies kan het onderzoek van de voorbije jaren worden afgerond en digitaal ontsloten. Het bedrag zal in de eerste plaats worden besteed aan het inzamelen, verwerken, verifiëren en bewaren van de gegevens, opdat zoveel mogelijk dialectwoorden en uitdrukkingen verzameld kunnen worden", aldus het persbericht.

"Daarnaast zal een gegevensbank ontwikkeld worden en zullen de gegevens ter beschikking gesteld worden van een breed geïnteresseerd publiek. Dat er interesse is in het Vlaamse dialecterfgoed bewijst alvast de petitie die door meer dan tienduizend Vlamingen werd ondertekend."

Uitstervend erfgoed

Minister van Cultuur Joke Schauvliege zegt dat "het belang van dit naslagwerk voor taalkundig en cultuurhistorisch onderzoek in Vlaanderen niet onderschat mag worden. Het WVD borgt een uitstervend immaterieel erfgoed, de traditionele streektalen, omdat wij het als gemeenschap waard vinden om door te geven en levendig te houden."

Als de gegevens van het WVD gekoppeld worden aan de zusterwoordenboeken van de Brabantse en Limburgse dialecten en het Woordenboek van de Zeeuwse dialecten, "ligt het materiaal klaar voor een woordatlas van het zuidelijk Nederlands. Dan kunnen voor het volledige gebied ten zuiden van de Moerdijk dialectstudies opgezet worden. Ook vergelijkende studies in Europees verband worden mogelijk."

Belga Foto FrP: Verkeersbord maant chauffeurs in het Hoeselts aan niet te snel te rijden.

MEER OVER Ingrid Lieten

Nu in het nieuws