Athene maakt kennis met wintersmog

De economische crisis in Griekenland heeft ook onverwachte gevolgen voor het milieu. Het ministerie van Leefmilieu heeft de burgers dit weekend opgeroepen terughoudend te zijn met het verwarmen door houtvuren en open haarden. Vooral de oneigenlijke aanwending als brandstof van spaanplaten en hout met verf en lak zijn te mijden. Tijdens de afgelopen kerstdagen zijn in de hoofdstad opnieuw ongewoon hoge concentraties stofdeeltjes in de lucht opgemeten.

drombouts

In meerdere wijken van Athene hing tijdens de kerstweek een indringende rookgeur en was de lucht troebel. Midden december werden bij vergelijkbare, ongewone weersomstandigheden extreem hoge concentraties door verbrand hout opgetekend.

Naast de weersomstandigheden is ook de crisis debet aan deze toestand. Na meerdere taksverhogingen is stookolie voor de Griek flink duurder geworden. Gelijktijdig daalde het beschikbare inkomen. Zo blijft bij veel inwoners in Athene de verwarmingsinstallatie koud. Vooral in appartementsgebouwen kunnen eigenaarsverenigingen vaak niet meer samen stookolie inslaan, bij gebrek aan overeenstemming, of zien ze er gewoon van af.

Steeds meer burgers gebruiken de aanvankelijk als decoratie ingebouwde open haarden. In armere wijken worden houtvuren gestookt met alles wat brandbaar is. Het ministerie van Leefmilieu wil zich daarom de komende weken toeleggen op de wintersmog, een tot dusver onbekend fenomeen in Griekenland.

Foto AFP

Nu in het nieuws