Armoedetoets moet Vlamingen met laag inkomen beschermen

Beslissingen die mensen met een laag inkomen kunnen treffen zullen binnenkort door de Vlaamse overheid gecontroleerd worden. De zogenaamde armoedetoets moet ervoor zorgen dat de armeren in Vlaanderen niet benadeeld worden door maatregelen die de overheid oplegt.

fvranckx

"De toets moet systematisch nagaan of de nieuwe regelgeving geen maatschappelijke uitsluiting genereert en armoede creëert, wat nu te weinig gebeurt", legt Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) uit in De Morgen.

De regering keurt de eerste stap, de zogenaamde 'quickscan', in januari goed. "Die quickscan onderzoekt de impact van maatregelen op eenoudergezinnen met jonge kinderen, de meest kwetsbare groep", aldus nog Lieten.

Indien nodig volgt dan een diepgaande analyse. Individuen of organisaties zullen echter geen klacht kunnen indienen wanneer ze niet akkoord gaan met de resultaten.

Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) zal alles coördineren.

Archieffoto PN

Nu in het nieuws