Raad van Zelfstandigen

Print
Niel - Het vernieuwde gemeentebestuur heeft het plan opgevat om de werking van de Raad van Zelfstandigen, die momenteel enkel gericht is naar de middenstanders, te verbreden. Andere ondernemers, kmo's, vrije beroepen en grotere bedrijven zullen mee betrokken worden. De raad moet zowel ondersteunend optreden naar de ondernemer als adviserend naar het gemeentebestuur. Budgettair dient de raad voldoende werkingsmiddelen te hebben om autonoom te kunnen functioneren. Er zal gekeken worden naar extra budgettaire ruimte om binnen de doelstelling nieuwe en leuke acties projectmatig te kunnen ondernemen. PVR
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio