Gecoro

Schotenaren die geïnteresseerd zijn in architectuur, stedenbouw en/of ruimtelijke ordening kunnen zich kandidaat stellen voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Die commissie geeft advies aan de gemeenteraad. Een gemotiveerde kandidaatstelling dient per brief gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. WimC

redactie


Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio