Wat verandert op 1 januari? (deel 2)

Op 1 januari worden een aantal nieuwe wetten van kracht. Een overzicht van de voornaamste veranderingen.

mceulemans/fvranckx

Onbetaalde verkeersboetes komen sneller bij fiscus terecht

Onbetaalde verkeersboetes zullen vanaf 1 januari 2013 sneller bij de fiscus terechtkomen. Tot eind 2012 was het nog zo dat wie een verkeersboete niet betaalde, pas na een lange weg voor de politierechter komt. Die procedure wordt ingekort, zodat onbetaalde verkeersboetes voortaan sneller bij de fiscus terechtkomen, die ze dan zal verrekenen met de tegoeden van de burgers.

Jaarlijkse netvergoeding voor particulieren met zonnepanelen

Particulieren met zonnepanelen moeten voortaan een jaarlijkse netvergoeding betalen. De heffing komt uit op gemiddeld 53 euro per geïnstalleerde kilowatt. Particulieren met zonnepanelen zullen hierdoor vanaf 1 januari omgerekend jaarlijks om en bij de 200 à 250 euro aan netvergoeding moeten betalen.

Strengere nationaliteitswet van kracht

De nieuwe, strengere, regels voor het verwerven van de Belgische nationaliteit treden op 1 januari in werking. Met de aanpassing komt een einde aan de zogenaamde snel-Belgwet. De nieuwe wetgeving verstrengt de voorwaarden om Belg te kunnen worden. Zo kunnen nieuwkomers pas Belg worden na vijf jaar verblijf in ons land en moeten ze een permanente verblijfstitel op zak hebben.

Rookmelders verplicht in huurwoningen

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten, moeten vanaf 1 januari 2013 voorzien zijn van rookmelders.

2,35 procent meer loon voor meer dan 400.000 bedienden

Vanaf 1 januari krijgen door de indexering meer dan 400.000 bedienden 2,35 procent meer loon. Het gaat om de bedienden die vallen onder het 'aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden' (ANPCB), het grootste paritair comité van het land.

Postzegels duurder

Een postzegel wordt duurder. Concreet zal een postzegel voor een standaardbrief naar een Belgische bestemming volgend jaar 0,67 euro kosten bij aankoop van tien zegels of meer. Dat is 2 eurocent of 3 procent meer dan vandaag.

Voor een standaardbrief naar een Europese bestemming moet volgend jaar 1,03 euro worden betaald, 4 eurocent meer dan vandaag. Een brief bestemd voor buiten Europa kost 1,24 euro, 5 eurocent meer dan nu. Het gaat telkens om een aankoop van minimum vijf zegels.

Per stuk gaat de prijs van een postzegel respectievelijk van 0,75 euro naar 0,77 euro, van 1,09 naar 1,13 euro en van 1,29 naar 1,34 euro voor België, Europa en de rest van de wereld.

Sessie van uur logopedie wordt niet meer terugbetaald

Vanaf 2 januari 2013 zal een sessie van een uur logopedie niet meer terugbetaald worden voor kinderen jonger dan tien jaar. Vanaf die datum zullen enkel nog sessies van 30 minuten terugbetaald worden.

Na de leeftijd van tien jaar zullen sessies van een uur logopedie bij kinderen wel terugbetaald worden, maar dan kan het vaak al te laat zijn.

Rijbewijs duurder

Vanaf midden januari moet ieder Europees rijbewijs de vorm van een bankkaart hebben. Die kaarten, die 10 jaar geldig blijven, zullen 20 euro kosten, 4 euro meer dan het huidige (papieren) rijbewijs. Op termijn moet iedere Belg een rijbewijs in bankkaartvorm hebben.

Lees ook: Wat verandert er op 1 januari? (deel 1)

FiVr/MCe Foto PN