Oppositie breekt bestuursakkoord af tot op de grond

Oppositie breekt bestuursakkoord af tot op de grond

Oppositie breekt bestuursakkoord af tot op de grond

Print
Turnhout - De (toekomstige) oppositie breekt het nieuwe bestuursakkoord van N-VA, CD&V en sp.a af. Zowel T.I.M., Groen, Open Vld en Vlaams Belang sparen de nieuwe bestuursploeg niet.

Bart Voordeckers en Pierre Gladiné (Open Vld): "Op het eerste zicht is dit een akkoord waar je weinig opmerkingen op kan maken. Niet omdat het zo fantastisch is, maar wel omdat er niet één concreet voorstel in te vinden is. De afgelopen tien weken hebben de drie coalitiepartners gezocht naar de grootste gemene deler van hun partijprogramma's."

"Als het bestuursakkoord deze grootste gemene deler is, kunnen we dan ook enkel concluderen dat de programma's mijlenver uit elkaar lagen. Het bestuursakkoord zou oplossingen moeten bieden voor de problemen die iedere Turnhoutenaar aangaan. Hoe krijgen we de stadsfinanciën weer op orde? Hoe kunnen we de binnenstad doen herleven? Hoe krijgen we Turnhout opnieuw mobiel? Hoe laten we mensen zich opnieuw veilig voelen in onze stad? Hoe kunnen we een beleid voeren waarbij niemand vergeten wordt en wat doen we met het zwembad?"

"In het bestuursakkoord vinden we echter geen oplossingen op deze problemen, maar wel een vage herformulering ervan. Een coalitie die 'streeft naar een oplossing voor het zwembad' of 'zich engageert om een breedgedragen mobiliteitsplan te ontwikkelen op lange termijn' geeft niet meteen blijk van een duidelijke toekomstvisie voor het beleid in onze stad. Dergelijke vage zinsneden waarin je eigenlijk alles kan lezen, verwacht je eerder in de horoscoop dan in een bestuursakkoord voor een centrumstad."

Paul Meeus

Vlaams Belang is al even scherp. Paul Meeus (foto): "Het Bestuursakkoord van de nieuwe Turnhoutse meerderheid straalt kleurloosheid en politieke leegte uit. Het is een akkoord dat in om het even welke gemeente in Vlaanderen en door om het even welke meerderheid kan naar voor gebracht worden. Specifieke thema's uit de verkiezingsprogramma's van de drie meerderheidspartijen zijn er dan ook nauwelijks in te vinden."

"Het Vlaams Belang vraagt zich dan ook af waarom de totstandkoming van dit akkoord twee maanden op zich heeft laten wachten. Zes breed uitgespreide A4-tjes vullen met gemeenplaatsen en vage, zeer algemene inzichten kan toch geen moeilijke karwei zijn?!"

"De Turnhoutenaar blijft op zijn honger over belangrijke dossiers: financiën, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, het zwembad, Turnova, de ontwikkeling van de stationsomgeving, de concrete aanpak van de onveiligheid en de verloedering in onze stad, aanpak van de vergrijzing, de discussie over de mogelijke doortrekking van de Ring, de verdere uitbouw van de Stadsregio, het armoedeprobleem,... Het zijn allemaal thema's die voorop stonden in de afgelopen verkiezingsstrijd en waarop de burger antwoorden - en als het even kan wat verandering - wil."

"De nieuwe meerderheid zegt dat het allemaal nog moet uitgewerkt worden en dat een en ander duidelijker zal worden in de beleidsnota's van de schepenen na tal van evaluaties. De Turnhoutse burger zal dus klaarblijkelijk nog wat geduld moeten oefenen.Voorliggend akkoord is een pakket gebakken lucht en veel drukte om niets. Klaarblijkelijk staat deze meerderheid nog nergens en moet ze nog van nul beginnen."Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio