Dorpslijst Sander en N-VA sluiten een bestuursakkoord

Na acht weken overleg bereiken Dorpslijst Sander en N-VA een bestuursakkoord. De burger krijgt meer directe inspraak en de bestuursploeg wil besparen door een beter gebruik van de middelen.

Philippe Desmet

Niet toekomstig burgemeester Erik Jacobs (N-VA) maar wel de voorzitters van de coalitiepartijen lichten de beleidsplannen toe. Voor N-VA is dat Jan Staes, die Jacobs ad interim vervangt als voorzitter. Stef Bossaerts (Sander) is net herverkozen voor drie jaar. "Op 2 januari legt de burgemeester de eed af," zegt Staes, "op 21 januari zal elke vakschepen zijn beleid toelichten. In afwachting daarvan communiceren wij met de bevolking."

De gemeenteraad zal niet door de burgemeester geleid worden. N-VA draagt partijlid Marleen Van den Eynde als voorzitter voor. Zij krijgt hiervoor de dubbele vergoeding van een gemeenteraadslid. "De voorzitter leidt de gemeenteraad, waardoor de burgemeester meer vrijheid heeft om deel te nemen aan de debatten."

Doordacht veranderen is de leidraad in het beleidsakkoord. De coalitie wil behouden wat goed is en bijsturen waar nodig. Een van de heikele punten is het Verkeerscirculatieplan. "Zo lang de verbindingsweg er niet is, zal geen enkele oplossing ideaal zijn. Een externe ploeg deskundigen zullen een studie uitvoeren. "In september doen we een voorstel om het circulatieplan aan te passen. De bevolking wordt daarbij betrokken." Bossaerts beklemtoont dat elke burger gehoord zal worden, niet alleen de hardste roepers.

Voor de coalitie staat meer burgerparticipatie hoog op de agenda. "We gaan in alle wijken afstappen met een ploeg politici, ambtenaren en de wijkagent. De burgers zullen rechtstreeks met ons kunnen communiceren." Waarloos krijgt een eigen adviesraad.

De ruimtelijke ordening moet helemaal anders, vinden beide bestuursploegen. "De tijd van grote verkavelingen is voorbij. Inbreiding is wel mogelijk. We steunen alleen projecten die rekening houden met de draagkracht van de buurt. Sociale woningen zijn een prioriteit. We denken daarbij aan een herbestemming van gemeentelijke eigendommen." De oude gemeenteschool in Waarloos komt in de nabije toekomst leeg te staan. "We zouden daar wooneenheden van kunnen maken. Helaas is er voorlopig nergens een inventaris te vinden van alle gronden en gebouwen die de gemeente bezit."

Het nieuwe bestuur gaat de gemeenteschuld versneld afbouwen door een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. "Het OCMW en de gemeente gebruiken aparte informaticasystemen, dat kan efficiënter. We willen een preventieadviseur binnen de Hekla-zone. Dat er in alle gemeenten in de zuidrand een N-VA-burgemeester komt, zal dit gesprek vergemakkelijken."

Beide voorzitters zijn zich ervan bewust dat de oppositie het hen niet gemakkelijk zal maken. "Zo hoort dat in een democratie. Zo lang de bal gespeeld wordt en niet de man, hebben we daar geen probleem mee."

Philippe Desmet

Vastgoed

Jobs in de regio