Negatief advies voor elektriciteitscentrale op bamboechips

Het schepencollege van Lier heeft de milieuvergunningsaanvraag voor de bouw van een verbrandingsoven op bamboechips negatief geadviseerd.

Van Rompaey Chris

Het Luxemburgse bedrijf Renewable Energy Services (RES) wil aan de Schollebeekstraat in Lier een installatie bouwen die elektriciteit opwekt door het verbranden van bamboechips uit Congo. Het heeft hiervoor een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Tegen de plannen van RES rees in de buurt erg veel protest. Tijdens het openbaar onderzoek ontving de stad 622 bezwaren. "Het schepencollege treedt de bezwaren grotendeels bij. De draagkracht van de omgeving wordt overschreden door de installatie. Aangezien de centrale op slechts 1,5 kilometer van het centrum van de stad ligt en op 100 meter van bewoning (800 meter van habitatrichtlijngebied, het fort), is de stad eveneens van mening dat een MER-screening nodig is om de volledige impact op de omgeving te kunnen inschatten", zegt schepen van Leefmilieu Gert Van Eester (CD&V).

"Doordat deze MER-screening ontbreekt, kan niet ingeschat worden wat de impact van de installatie op de omgeving en het landschap zal zijn. Het schepencollege kan het dossier daarom niet gunstig adviseren. De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie kunnen dus niet tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden", stelt Van Eester.

Het hele dossier wordt nu overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincie die over de vergunningsaanvraag moet beslissen. Als de deputatie de milieuvergunning aflevert, kan RES een bouwvergunning aanvragen. In het andere geval kan RES in beroep gaan.

Chris VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio