1 / 2

"Aanvaard niet om het even welke job"

Jonge schoolverlaters zoeken best wat langer naar een job die past bij wat ze op school hebben geleerd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de HUB. Als schoolverlaters een betrekking onder hun niveau aanvaarden, riskeren ze immers langdurig vast te raken en niet tijdig te kunnen doorstromen naar een baan die is afgestemd op hun vaardigheden.

wverhaert

Welke strategie volgen werkloze schoolverlaters het best om snel een job op hun scholingsniveau te vinden? Aanvaarden ze beter eerst een baan beneden hun scholingsniveau, als springplank naar een betrekking op niveau? Of kiezen ze liever alleen voor jobs die in de lijn liggen van hun competenties, om te vermijden dat ze vast raken in banen waarvoor ze te hoog geschoold zijn?

Onderzoekers Stijn Baert (UGent), Bart Cockx (UGent) en Dieter Verhaest (HUB) onderzochten die vragen voor Vlaamse schoolverlaters, en uit hun resultaten blijkt dat het aanvaarden van een betrekking onder je competenties de overgang naar een job op niveau wel degelijk vertraagt.

"Naargelang de gehanteerde maatstaf, vereisen 34% tot 59% van de eerste jobs waarin Vlaamse schoolverlaters worden tewerkgesteld een lager scholingsniveau dan wat werd verworven", zegt Stijn Baert van de vakgroep Sociale Economie van de UGent. "Maar uit internationaal onderzoek blijkt dat die werknemers, omdat ze minder verdienen, ook minder tevreden zijn met hun job dan werknemers met een gepaste match."

Waarom aanvaarden jongeren dan toch werk onder hun niveau? "Ze doen dat deels uit financiële noodzaak, want schoolverlaters hebben gedurende het eerste jaar na het schoolverlaten geen recht op een werkloosheidsuitkering", zegt Dieter Verhaest van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB).

"Daarnaast denken velen ook dat die job een springplank is naar een betrekking op niveau. Ze plannen de baan slechts tijdelijk uit te oefenen, om daarna snel door te stromen naar een betrekking op niveau. Maar ze beseffen niet genoeg dat ze zo riskeren langdurig vast te raken in een job onder hun scholingsniveau. Daarom moeten beleidsvoerders jongeren ervoor behoeden om te snel om het even welke job te aanvaarden."

Uit het nieuwe onderzoek blijkt immers dat het bij meer dan de helft van de werkloze schoolverlaters die een job onder hun scholingsniveau aanvaarden, bijna tien jaar duurt vooraleer ze een job op hun niveau vinden. Ook tonen de onderzoekers op basis van simulaties aan dat, in het geval ze nog even verder hadden gezocht naar gepast werk, de helft van deze groep dat binnen de drie maanden ook zou hebben gevonden.

Metro / Photo News
NIET TE MISSEN