1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

"Op een koude, droge dag worden we sneller ziek"

Koude, droge werkdagen zijn het meest geschikt voor een virusoverdracht. Niet alleen het weer speelt daarbij een rol, maar ook onze sociale contacten.

drombouts

Het in kaart brengen van sociale contactpatronen is belangrijk om met wiskundige modellen de manier in te schatten waarop infectieziektes zich verspreiden. Daarom lieten onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt 1.752 Belgen een dagboek bijhouden.

"Daarin tekenden ze al hun sociale contacten op tijdens één door toeval toegewezen dag", zegt professor Niel Hens (UHasselt). "Ons onderzoek bevestigde dat het onderscheid werkdag tegenover weekenddag en vakantiedag belangrijk is om onze dagelijkse sociale contacten te kaderen. Tijdens het weekend hebben we minder, maar langere en meer intense contacten met vrienden en familie dan op werkdagen."

Koud en droog

Maar de studie gaat nog een stap verder. "Wij combineerden als eersten die gegevens over sociale contacten met gegevens over het weer", zegt professor Philippe Beutels (Universiteit Antwerpen). "Op koude en droge weekdagen blijken Belgen langere contacten te hebben. Van deze weersomstandigheden is geweten dat ze virusoverdracht bevorderen en de kans op infectie verhogen."

"Deze biologische kenmerken zijn belangrijk om te verklaren dat infectieziektes die via de lucht of via de handen worden overgedragen vaker voorkomen tijdens de wintermaanden. Dit onderzoek toont concreet aan dat wijzigingen in ons sociaal contactpatroon ook van belang zijn om het seizoensgebonden voorkomen van infectieziektes te verklaren."

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Fit & Gezond