Lichtkranten voor verenigingen

Het schepencollege keurde onlangs het reglement op het gebruik van de elektronische lichtkranten door verenigingen goed. Organisaties aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad, Geelse parochies en Geelse scholen kunnen hun activiteiten en evenementen aankondigen via de Geelse elektronische lichtkranten.

Marc Leysen

De activiteiten en evenementen die in aanmerking komen voor publicatie op de lichtkranten moeten voldoen aan een aantal criteria. Ze moeten plaatsvinden in Geel, publiek toegankelijk zijn en een occasioneel karakter hebben. Wie voldoet aan de voorwaarden mag twee activiteiten per jaar publiceren.

Bijkomende aanvragen kunnen enkel opgenomen worden indien er op de lichtkranten ruimte vrij is.

Elke week worden vier berichten per lichtkrant voorbehouden voor verenigingen, organisaties, parochies en scholen. De activiteit wordt gepubliceerd op de lichtkrant van de parochie waar de activiteit plaatsvindt. Daarnaast gebeurt extra publicatie op één bord van elk van de drie clusters. Cluster 1 omvat Werft, Stationsplein, Sint-Dimpna, Holven en Elsum. Cluster 2 omvat Winkelomheide, Zammel, Oosterlo en Stelen. Cluster 3 omvat Larum, Ten Aard, Punt en Bel. De bepaling van de locaties van de extra publicatie gebeurt door de communicatiedienst in functie van de aanvragen van de berichten. Elke aangevraagde activiteit wordt gedurende één week gepubliceerd. De communicatiedienst bepaalt de exacte publicatieperiode van drie weken tot één week voor de datum van de activiteit en dit in functie van de aanvragen.

Aanvragen voor publicatie van activiteiten op de lichtkranten kunnen enkel gebeuren via het digitaal formulier van de online activiteitenkalender op www.geel.be

. Hierdoor wordt de activiteit opgenomen in de online activiteitenkalender op www.geel.be , in de huis-aan-huis kalender ?Uit in Geel' en op de elektronische lichtkranten.
Elke andere vorm van melding van de activiteit wordt niet weerhouden. In geval van meerdere aanvragen voor dezelfde periode wordt voorrang gegeven aan de vereniging die de activiteit als eerste meldt.

meer info: onthaal, 014.56.60.03, info@geel.be

Marc Leyse
Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio