"Schorsing als gemeenteraadslid geldt ook voor burgemeesters"

Schorsing als gemeenteraadslid geldt ook voor burgemeesters

"Schorsing als gemeenteraadslid geldt ook voor burgemeesters"

Print
Wie geschorst is als gemeenteraadslid, kan gedurende de schorsing geen burgemeester zijn. Dat verduidelijkt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) zaterdag. "Wie geen lid (meer) is van de raad, kan geen uitvoerend mandaat bekleden."

Voormalig vicepremier Vincent Van Quickenborne legde zaterdag de eed af als nieuwe burgemeester van Kortrijk. Maar omdat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hem een maand schorste als gemeenteraadslid, wegens te grote verkiezingsaffiches nabij kieslokalen, zal hij pas een maand later de sjerp omgorden. Overigens kregen ook drie Limburgse burgemeesters in spe schorsingen: Alain Yzermans uit Houthalen-Helchteren, Marc Penxten uit Alken en Kristof Pirard uit Heers.

Aan de VRT zei politicoloog Johan Ackaert (UHasselt) zaterdag dat een schorsing als gemeenteraadslid niet automatisch een schorsing als burgemeester inhoudt. "Geen enkel decreet bevat dat automatisme."

Brief

Maar minister Bourgeois verduidelijkte in een brief aan de vier toekomstige burgemeesters dat "geschorste raadsleden hun mandaat als burgemeester gedurende de schorsingsperiode niet kunnen opnemen".

Het gemeentedecreet bepaalt het volgende: 'De schepenen en de burgemeester maken deel uit van de gemeenteraad, behalve indien zij niet als gemeenteraadslid zijn verkozen', bijvoorbeeld bij een burgemeester buiten de raad.

Volgens minister Bourgeois vloeit daar in een "monistische logica" uit voort dat "behalve in het decreet bepaalde gevallen, de schepenen en de burgemeester bijgevolg lid moeten zijn van de gemeenteraad". "In een dergelijke logica ligt het voor de hand dat als het wetgevende mandaat (tijdelijk) een einde neemt, dit ook tot gevolg heeft dat het uitvoerende mandaat (tijdelijk) een einde neemt", besluit Bourgeois.

Belga

Nu in het nieuws