Stadhuis wacht toekomst als cultuurtempel

Oog voor de “kleine zorgen” en “daadkracht voor de noodzakelijke grote projecten”. Zo vat de nieuwe bestuursploeg van burgemeester Erik Broeckx (N-VA) het akkoord samen met daarin opvallende plannen voor het stadhuis. Het akkoord van N-VA-sp.a-CD&V is opgebouwd rond vijf grote klemtonen die we kort even samenvatten.

Focussen op straten en wijken “Na de vernieuwing van de stadskern willen we nu toespitsen op de kleine dingen die leven bij de mensen in de wijken”, aldus Broeckx. “Ik heb de voorbije jaren gemerkt dat zo’n dingen enorm leven onder de mensen. Dit zijn concrete noden waarbij we kort op de bal gaan spelen”, geeft schepen Steve D’Hulster (sp.a) mee.

Efficiënt en slim investeren Hierbij denkt de stad aan enkele noodzakelijke ingrepen. Broeckx: “We realiseren deze legislatuur de lang verwachte polyvalente zaal. En we willen dit onderbrengen in het stadhuis. In 2014 begint de bouw van de nieuwe school in Oude God. Dan brengen we alle administratieve diensten naar het gebouw van Sint-Lutgardis. En in het stadhuis denken we vooral aan culturele invullingen. Mogelijk de bib en de activiteiten van de schouwburg, kleine en grote zalen en een grand café.”

Winkelcentrum en Fort 4 “Het fort leeft veel te weinig. We willen richting Park Spoor Noord met horeca, een picknickweide, vele activiteiten en een brug achter het stadhuis die dit park verbindt met ons winkelcentrum en omgekeerd. Dat winkelcentrum trachten we opnieuw op de kaart te zetten. En dan moeten we het Ruimtelijk Uitvoeringsplan aanpassen zodat we grotere ruimtes kunnen aanbieden voor grote investeerders.”

Positieve uitstraling “Om dit te realiseren ontwikkelen we een professioneel stadsmarketing-en prplan. De mensen moeten beseffen dat Mortsel meer is dan een stad waar alles zogezegd stilstaat.” Mobiliteitsaanpak met oog voor alle weggebruikers

Mobiliteitsaanpak met oog voor alle weggebruikers “We blijven ambitieus op het vlak van duurzame mobiliteit en veiligheid voor fietsers en voetgangers. Maar er komt ook een bijsturing om de autodoorstroming te verbeteren. Hoe? Door met deze coalitie te wegen op de betrokken regeringen. Wij denken in eerste instantie aan de kleine dingen om mee te beginnen: afstemmen verkeerslichten, toeritdosering, het grote kruispunt van de Krijgsbaan verbeteren...”

Seppe SLAETS

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio