Sint-Niklase socialisten strikken fractieleider CD&V

Sint-Niklase socialisten strikken fractieleider CD&V

Sint-Niklase socialisten strikken fractieleider CD&V

Print
Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas strikt sp.a twee CD&V'ers, waaronder Annemie Wauman (foto), tot vrijdagavond fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad en achttien jaar politiek gemandateerd. Freddy Willockx verduidelijkte dat de verrassende overstap op eigen initiatief gebeurde, maar kadert in een verruimings- en vernieuwingsoperatie vanuit het progressief kartel (sp.a/Groen).

De 45-jarige Annemie Wauman is sinds 1989 actief voor CD&V en was gemeenteraadslid en voorzitster van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (1995-2000), schepen voor Cultuur, Jeugd, Personeel en Gelijkekansenbeleid (2001-2006) en sinds 2007 voorzitster van de CD&V fractie in de gemeenteraad en van de afvalintercommunale MIWA.

Professioneel is ze werkzaam als maatschappelijk assistent bij het OCMW van Sint-Gillis-Waas. Annemie Wauman stelde zich niet meer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar wilde niet op de kartellijst plaatsnemen "om CD&V niet te beschadigen". "Ik zie deze overstap als een doorstart om mijn politiek engagement verder te zetten", zegt ze.

Van Helsland

Ook de 54-jarige Veerle Van Helsland stapt over. Van Helsland was gemeenteraadslid (1994-1999) en provincieraadslid (2003-2006), werkte jarenlang voor de CM en is sinds 2007 coördinator van het wijkgezondheidscentrum "De Vlier".

"De expertise, de beroepservaring en het engagement van deze dames kan ons sociaal stadsproject alleen maar versterken", aldus Freddy Willockx. "Bij de opmaak van het bestuursakkoord hebben we ons inhoudelijk vernieuwd, nu is het ogenblik gekomen voor personele vernieuwing. Alle progressieven zijn welkom om het roodgroene vernieuwingsproject voor Sint-Niklaas kracht bij te zetten."

Lokaal sp.a-voorzitter Jan Van Peteghem bracht de hoop van Willockx in herinnering om op een spontane manier een brede progressieve beweging in Sint-Niklaas uit te bouwen. "Ook in SOS2012 zitten veel mensen waarmee we een perfecte verstandhouding hebben en inhoudelijk op dezelfde lijn zitten", klonk het uitnodigend.

Omdat hij in de komende legislatuur gemeenteraadsvoorzitter wordt, en zich daarom politiek neutraal moet opstellen, geeft Willockx het voorzitterschap van het progressief kartel sp.a/Groen door aan Willem De Klerck.

Foto: Gert Cools
Annemie Wauman

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio